رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار گفت: پدیده شکوفایی پلانکتونی در خلیج چابهار در حین انجام پایش و گشت و کنترل دریایی توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست دریایی چابهار مشاهده شد.

اشرفعلی حسینی در گفت وگو با پناه مردم نیوز- افزود: پس از نمونه برداری و بررسی آزمایشگاهی نمونه ها توسط کارشناس محیط زیست دریایی چابهار مشخص شد فیتوپلانکتون اصلی ایجاد کننده بلوم ، متعلق به خانواده Noctiluca با تراکم ۷٫۴ میلیون سلول در لیتر در زمان نمونه برداری بوده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار افزود: این بلوم پلانکتونی در حال حاضر بصورت پراکنده با وسعت کم در حوضچه اسکله صیادی هفت تیر ، ضلع شمالی موج شکن بندر شهید بهشتی ، سواحل تیس و ساحل مقابل پلاژ گردشگری خلیح تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این جنس از پلانکتون سمی نیست اما در صورت افزایش تراکم با تولید آمونیاک موجب کاهش اکسیژن و احتمالاً خفگی و اتلاف آبزیان خصوصاً در محیط های نیمه بسته نظیر خلیح چابهار و حوضچه اسکله های صیادی می شود. همچنین در صورت وقوع شکوفایی پلانکتونی در محل های آبگیر کارخانه های آب شیرین کن و ورود فیتوپلانکتون ها به تاسیسات نمک زدایی باعث اختلال در فعالیت های دستگاه های نمک زدایی از آب دریا می گردد.

حسینی تصریح کرد: اطلاع رسانی لازم موضوع وقوع پدیده شکوفایی پلانکتونی از سوی اداره حفاظت محیط زیست چابهار به ارگان های ذیربط صورت گرفته است. همه ساله پدیده شکوفایی پلانکتونی با ابعاد مختلف در آبهای ساحلی و دریایی استان سیستان و بلوچستان ناشی از عوامل مختلف نظیر تخییر جریانات دریایی ، تغییر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب ، ورود فاضلاب های شهری و صنعتی ، ورود مواد مغذی با ماهیت نیترات و فسفات به دریا حاصل از بارندگی و پساب ها ، طوفان های گرد و غبار و … صورت می گیرد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار گفت: بعضی از گونه های فیتوپلانکتون ها سمی بوده که با فراهم شدن شرایط شکوفایی و با تشکیل توده های بزرگ خصوصاً به رنگ قرمز در سطح آب دریا ( کشند سرخ ) باعث مرگ و میر و مسمومیت آبزیان گردیده و بحران های زیست محیطی ایجاد می نمایند.

وی ادامه داد: پدیده شکوفایی فیتوپلانکتونی در اغلب موارد منجر به کاهش اکسیژن محلول در آب و در نتیجه خفگی آبزیان شده لذا تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر اقتصاد، سلامت و امنیت زیستی ساحل نشنیان و فعالیت های صنعتی و گردشگری ساحلی رابدنبال دارد.

حسینی افزود: توجه بیشتر به ملاحظات زیست محیطی و پاکسازی اسکله های صیادی ، همکاری ارگان های ذیربط ، تسریع در روند پروژه های راه اندازی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب های شهری خصوصاً در شهرهای بندری ، عدم رها سازی فاضلاب های شهری و صنعتی و همچنین رعایت کنوانسیون های بین المللی وعدم تخلیه زباله ها و آب توازن کشتی ها در دریا باعث کاهش وقوع این پدیده و اثرات زیانبار آن می شود.