هیات عالی نظارت رای به تنوع بخشی ابزارهای باز پرداخت بدهی بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی داد. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع ،هیات عالی نظارت عصر امروز 19 اسفند1402به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به ادامه رسیدگی به موضوع رفع یا بقا مغایرت برنامه هفتم با […]هیات عالی نظارت رای به تنوع بخشی ابزارهای باز پرداخت بدهی بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی داد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع ،هیات عالی نظارت عصر امروز 19 اسفند1402به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به ادامه رسیدگی به موضوع رفع یا بقا مغایرت برنامه هفتم با سیاست های کلی نظام پرداخت.

 

هیات عالی نظارت در بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص جز یک بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ که  دولت را مکلف می‌کند در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی اقدام کند را تایید کرد.

گزارش تکمیلی متعاقباً منتشر می‌شود. منبع