کتاب کلیله ودمنه توسط پروفسور امین بازنویسی شد

پروفسور سید حسن امین،  فیلسوف، حقوقدان و ایران شناس جهانی نام که سابقه  حضوری موثر در فلسفه، حقوق و ادبیات در پنج قاره جهان دارد،  رکورددار مقدمه نویسی در ایران و جهان است. او در طی پنجاه سال گذشته بر بیش از دویست و پنجاه کتاب مقدمه نوشته است. یکی از آخرین این مقدمه ها، مقدمه و تقریظ است که پروفسور امین بر کتاب کلیله و دمنه در گذر تاریخ ، مجموعه مقالات استادان چند کشور مختلف از جمله هند و ایران نوشته است.

پروفسور امین در گفتگو با خبرنگار نشریه پناه مردم اظهار داشت که کتاب ارزشمند  کلیله و دمنه، حاصل حکمت و عقلانیت مردم هند در هزاره های گذشته است که از زبان حیوانات و به صورت تمثیل بیان شده است و نسخه ان در عصر ساسانیان در سلطنت خسرو انوشیروان به وسیله برزویه طبیب از هند به ایران آورده شده و به زبان فارسی میانه ترجمه شده است. در این کتاب پند و اندرزهای فراوان دیده می شود که بسیاری از آنها امروز هم کاربرد دارد.

پروفسور امین که شاهنامه فردوسی را در قالب شاهنامه امین روزآمد کرده است، تعدادی از حکایت های کلیله و دمنه را نیز بازنویسی کرده است. یکی از این تمثیل ها که برای جامعه امروزین سودمند است، داستان نجات کبوتران در دام صیاد به طمع دانه است که به راهنمایی  کبوتر طوقی با همکاری و همیاری کبوتران از دام رهایی می یابند و پروفسور امین آن را چنین بازنویسی کرده است:

در کشمیر مرغزاری بود. شکارچی دامی پهن کرد و دانه ریخت‌‌ دسته‌ ای از کبوتران به طمع دانه در دام افتادند‌‌. هر کدام برای نجات خود سراسیمه راه نجاتی برای خود می جست و با دیگر کبوتران می‌جنگید که راه را برای فرار او باز کنند اما هیچ یک راه به جایی نمی‌برد و خونین و مالین می‌شد. کبوتر طوقی که از همه عاقل‌تر بود گفت ما هیچ کدام به تنهایی امکان برداشتن دام را از بالای سر خودمان نداریم. پس تنها راه نجات این است که با هم همکاری کنیم و در یک لحظه همه با هم هرچه نیرو داریم به کار بریم و هرکدام دام را از جایی به چنگ و دندان بگیریم و با هم ان را از روی سر خودمان بر داریم.

کبوتران راهنمایی او را پذیرفتند و با همکاری دام را بر سر گرفتند و پریدند و به کمک موشی بندها را بریدند و از دام صیاد و شر زاغی که در تعقیب شان بود، رهیدند. اما کبوتر طوقی  به موش گفت اول بند همراهان مرا باز کن بعد بند مرا تا زبان بد گویان بسته بماند.

این داستان یک درس بزرگ اجتماعی است که ادبیات کلاسیک ما را برای جامعه امروز، کاربردی می کند.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم