به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، داود منظور در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی که با حضور معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و مدیران کل ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در راستای افزایش کیفیت رسیدگی‌ها انجام گیرد، آموزش و به‌روزرسانی تخصص کارکنان با آخرین […]به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، داود منظور در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی که با حضور معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و مدیران کل ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در راستای افزایش کیفیت رسیدگی‌ها انجام گیرد، آموزش و به‌روزرسانی تخصص کارکنان با آخرین روش‌ها، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری است.

وی افزود: بدیهی است باتوجه‌به پیچیده بودن موضوعات اقتصادی و همچنین احتمال شکل‌گیری پدیده‌های شومی از قبیل ایجاد شرکت‌های صوری و فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد و نیز حجم بالای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی و دیجیتال، آشنایی حسابرسان مالیاتی به شگردهای فرار مالیاتی و شیوه‌های متعدد کتمان درآمد ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نقش مالیات بر ارزش‌افزوده در پیشبرد اهداف تحولی نظام مالیاتی تأکید کرد: نظام مالیات بر ارزش‌افزوده دارای کارکردها و ظرفیت‌های بالقوه بسیاری است و تقویت اطلاعات مربوط به این بخش می‌تواند به تشخیص‌های صحیح و دقیق مالیات عملکرد نیز کمک شایان توجهی کنند.

گفتنی است در این جلسه، مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران، آخرین گزارش مربوط به شناسایی مودیان جدید و تولید اظهارنامه‌های برآوردی را ارائه دادند.

همچنین در ادامه این جلسه موضوع افزایش کارایی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص راهکارهای مختلف از جمله اصلاح ساختار و افزایش نظارت بر فرایندها و وصول مالیات بر ارزش‌افزوده در ادارات کل بحث‌وبررسی شد.منبع