اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه فرزندان دختر و پسر و سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارکنان، سربازان وظیفه و همسران شاغل وزارت دفاع پنجشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در حرم عبدالعظیم حسنی با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و دیگر مسئولان لشکری و کشوری برگزار می […]


اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه فرزندان دختر و پسر و سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارکنان، سربازان وظیفه و همسران شاغل وزارت دفاع پنجشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در حرم عبدالعظیم حسنی با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و دیگر مسئولان لشکری و کشوری برگزار می گردد.منبع