اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه فرزندان دختر و پسر و سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارکنان، سربازان وظیفه و همسران شاغل وزارت دفاع پنجشنبه 29 تیرماه از ساعت 15 الی 17 در حرم عبدالعظیم حسنی با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و دیگر مسئولان لشکری و کشوری برگزار می […]


اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه فرزندان دختر و پسر و سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارکنان، سربازان وظیفه و همسران شاغل وزارت دفاع پنجشنبه 29 تیرماه از ساعت 15 الی 17 در حرم عبدالعظیم حسنی با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و دیگر مسئولان لشکری و کشوری برگزار می گردد.منبع