پنل “الگوها و تجارب سایر کشورها در حوزه مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای” برگزار میشود تاریخ انتشار: 1402/03/06 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پنل “الگوها و تجارب سایر کشورها در حوزه مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای” در همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه ای […]


پنل “الگوها و تجارب سایر کشورها در حوزه مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای” برگزار میشود

تاریخ انتشار: 1402/03/06

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پنل “الگوها و تجارب سایر کشورها در حوزه مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای” در همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه ای در آموزش عالی توسط مرکز برگزار میشود. این پنل 8 خردادماه ساعت 13:30 الی 15:30 در سالن علامه طباطبایی مرکز همایش های ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

 

 

 منبع