تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتظار می‌رود به زودی و پس از پایان اصلاح بازار، شاهد روند صعودی شاخص بورس باشیم، گفت: به سهامداران توصیه می‌شود که به طور حتم از اتخاذ تصمیمات هیجانی در این بازار پرهیز کنند. منبع
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتظار می‌رود به زودی و پس از پایان اصلاح بازار، شاهد روند صعودی شاخص بورس باشیم، گفت: به سهامداران توصیه می‌شود که به طور حتم از اتخاذ تصمیمات هیجانی در این بازار پرهیز کنند.منبع