به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ به معادل ۳۱۵ میلیون دلار رسید که از میزان ۱۲۱ میلیون دلار آن معامله شد. گفتنی است در معاملات روز پنجشنبه هفته گذشته نیز از ۱۶۳.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده در […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ به معادل ۳۱۵ میلیون دلار رسید که از میزان ۱۲۱ میلیون دلار آن معامله شد.

گفتنی است در معاملات روز پنجشنبه هفته گذشته نیز از ۱۶۳.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده در سامانه نیما فقط ۴۶.۴ میلیون دلار معامله شد.منبع