بندرعباس – ایرنا – آیین تجلیل از چهره‌های برتر حوزه کارآفرینی و کارفرمایی تامین اجتماعی ۱۴۰۱ در قالب جشنواره کارستان عصر شنبه با حضور مدیرکل تامین اجتماعی و جمعی از مسوولان استانی برگزار شد. منبع
بندرعباس – ایرنا – آیین تجلیل از چهره‌های برتر حوزه کارآفرینی و کارفرمایی تامین اجتماعی ۱۴۰۱ در قالب جشنواره کارستان عصر شنبه با حضور مدیرکل تامین اجتماعی و جمعی از مسوولان استانی برگزار شد.منبع