۱۸ بهمن ۱۴۰۲ / ۱۴:۳۹ آیین پایانی «چهل‌ و یکمین جایزه کتاب سال و سی‌ و یکمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» با حضور آیت الله سید ابراهیم رییسی، ریاست جمهوری اسلامی ایران و با معرفی برگزیدگان و شایستگان تقدیر برگزار شد. منبعآیین پایانی «چهل‌ و یکمین جایزه کتاب سال و سی‌ و یکمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» با حضور آیت الله سید ابراهیم رییسی، ریاست جمهوری اسلامی ایران و با معرفی برگزیدگان و شایستگان تقدیر برگزار شد.منبع