زمان انتشار: 02 اسفند 1402 آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 02 اسفند,1402 بازدید: 18 کاشت درخت در پیاده رو مرکز آمار ایران در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت این رویداد روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه برگزار شد. برای مشاهده گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید. فایلهای پیوست منبعزمان انتشار: 02 اسفند 1402


آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 02 اسفند,1402


بازدید: 18

کاشت درخت در پیاده رو مرکز آمار ایران در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت

این رویداد روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه برگزار شد.

برای مشاهده گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.


فایلهای پیوستمنبع