کلاس آموزش توییت و فضای مجازی توسط حوزه ۱۷۲ فاطمه الزهرا(س)ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین علی(ع)برگزارشد.

کلاس آموزش توییت و فضای مجازی توسط حوزه ۱۷۲ فاطمه الزهرا(س)ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین علی(ع)برگزارشد.

این همایش در سالن آمفی تئاترناحیه برای فرماندهان حوزه هاونفرات سایبری حوزه های مقاومت بسیج که همگی از نسل جوان وانقلابی بودند برگزار شد که استادعلی قلهکی به آموزش توییتر و محتواسازی در فضای مجازی پرداختند. درادامه کارگاه پرسش وپاسخ و رفع اشکال جهت پاسخگویی به سوالات افراد حاضردر همایش شکل گرفت که بازخورد بسیارمطلوبی داشت.

در انتهای همایش با پیشنهاد برگزاری حداقل دوجلسه دیگر و پذیرایی خاتمه یافت.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم-روابط عمومی ناحیه امیر المومنین