گزارش تصویری / احداث و بهره برداری از بزرگترین خط تولید پک باتری های لیتیومی و خط تولید انواع باتری های سیلد در غرب آسیا منبع