گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی فصول 5 و 6 لایحه برنامه هفتم (صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی)/11 دیماه 1402 منبع
گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی فصول 5 و 6 لایحه برنامه هفتم (صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی)/11 دیماه 1402منبع