گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی فصل 17 لایحه برنامه هفتم (میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی) / 10 دیماه 1402 منبع
گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی فصل 17 لایحه برنامه هفتم (میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی) / 10 دیماه 1402منبع