گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پای صندوق اخذ رای دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری/۱۵ تیر ۱۴۰۳ منبع
گزارش تصویری حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پای صندوق اخذ رای دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری/۱۵ تیر ۱۴۰۳منبع