گزارش تصویری / پرتاب همزمان موفق سه ماهواره ایرانی، با ماهواره‌بر سیمرغ منبع