رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به بررسی اقدامات صورت گرفته در جریان زلزله اخیر خوی و زلزله کشورهای ترکیه و سوریه پرداخته است. منبعرسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به بررسی اقدامات صورت گرفته در جریان زلزله اخیر خوی و زلزله کشورهای ترکیه و سوریه پرداخته است.منبع