نشست صمیمانه ریاست محترم شورای شهر آبسرد نتایج پرباری برای شهرستان آبسرد در پی خواهدداشت

در دیدار روز جمعه ۱۳ شهریور امسال آقای خسرو همایونفر ریاست محترم شورای شهر آبسردبا اعضا هیات امنا خیریه فاطمیه دیدار وگفتگو کرد.دراین دیدار، ایشان ضمن استماع مشکلات این خیریه ،بر اتحاد مردم شهرستان آبسرد ونیز بر توسعه فعالیتهای این خیریه ونبود تفاوت در واسپاری امکانات بالقوه وبالفعل این تشکل مردمی در راستای حمایت از محرومین شهرستان آبسرد تاکید داشتند.

همچنین گفتند تمام اعضای شورای شهر این شهرستان تمام تلاش خودرا می کنند تا برای مردم شهرستان مفید باشند ونیز ایشان قول دادند تا تلاش کنند سطح فرهنگی ورفاه  واقتصاد شهرستان را افزایش دهند ونیز بر اطلاع رسانی همه جانبه پیرامون عملکرد این تشکل مردمی و شورا به مردم خبردادند ونیز در بخش دیگری از سخنان خود گفتند که ما در انتخاب شهردار شهر حساسیت ویژ ه ای داشتیم وسرانجام توانستیم گزینه خوبی را برای شهرستان انتخاب کنیم.

در انتهای جلسه ایشان از اعضا هیات امنا خیریه فاطمیه خواستند تا نقشه راه را بر پایه اصول وقواعد محکم واستوار کنند تا این موسسه ،یک تشکل برند در شهرستان باشد وایشان گفتند :این مجموعه کار پرارزشی در سطح شهرستان انجام داده است.

در این نشست به دلیل کمبود داروخانه ریاست محترم شورای از اعضا هیات امنا این تشکل خواستند که هرچه سریعتر با حمایت شورا وشهرداری نسبت به دایر کردن داروخانه در سطح آبسرد اقدامات فوری انجام دهند.

در پایان این دیدار ریاست محترم شورای شهر جناب آقای همایونفر از مسئولین این تشکل تشکر وقدردانی کردند وهمچنین مسئولین موسسه از مجموعه شورای شهر به دلیل اینکه همکاری خوبی برای حمایت از این تشکل ونشست اختصاصی پیرامون مشکلات این موسسه مردمی انجام شده تشکر ویژه داشتند.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : پایگاه خبری پناه مردم نیوز