دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک از دستگیری ۱۹ نفر از فروشندگان مواد مخدر و پلمب ۱۱ واحد تجاری در طرح ضربتی مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان خبر داد. منبع
دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک از دستگیری ۱۹ نفر از فروشندگان مواد مخدر و پلمب ۱۱ واحد تجاری در طرح ضربتی مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.منبع