در روز 16 آذر وهمزمان با ورود نیکسون سربازان شاهنشاهی با دانشجویان دانشکده فنی درگیر شدند وعده ای را به شهادت رساندند وعده ای را نیز دستگیر ومجروح کردند

روز دانشجو روز رستاخیز اندیشه ‏هاست؛ روز علم‏دوستی و حقیقت ‏پرسی، روز طلوع اندیشه‏ های نو، روز انسان‏های فرهیخته و بالنده، روز اندیشه‏ های ناب و روز گسستگی جهل‏ ها ونابخردی‏ ها. روز پرده‏ برداری از گمنامی‏ ها و پرده‏ پوشی بر سیاهی‏ هاست. این روز، روزی است که دانش ‏دوستان با دستان مهربان و اندیشه ‏های نابشان از دوستی‏ ها سخن خواهند گفت، از عشق‏ها، از زیبایی‏ها. روز حقیقتی که دوستدار روشنایی است

  • منبع خبر : پناه مردم نیوز