دادستان همدان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۰ زندانی مرتبط با جرایم مالی با کمک‌های خیران، آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند. منبع
دادستان همدان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۰ زندانی مرتبط با جرایم مالی با کمک‌های خیران، آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.منبع