دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از افتتاح ۵ کلینیک حقوقی و ارائه مشاوره رایگان کارشناسان حقوق به مردم در سطح استان خبر داد. منبع
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از افتتاح ۵ کلینیک حقوقی و ارائه مشاوره رایگان کارشناسان حقوق به مردم در سطح استان خبر داد.منبع