تسلیت نشریه پناه مردم در پی جان باختن تعدادی از هموطنان در سانحه سقوط هواپیمای اکراینی بمناسبت شهادت سردار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی

تسلیت نشریه پناه مردم در پی جان باختن تعدادی از هموطنان در سانحه سقوط هواپیمای اکراینی

بمناسبت شهادت سردار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی