بایگانی‌های آرامکوی سعودی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مذاکرات آرامکو برای فروش ۵۰ میلیارد دلار سهم 16 بهمن 1400

مذاکرات آرامکو برای فروش ۵۰ میلیارد دلار سهم

شرکت نفتی آرامکوی سعودی در حال برنامه ریزی برای عرضه جدید سهم بوده و فروش سهام به میزان حداکثر ۵۰ میلیارد دلار را هدف گرفته است.