بایگانی‌های اجرای طرح سلامت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اجرای تداوم دار طرح سلامت در ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 21 دی 1399

اجرای تداوم دار طرح سلامت در ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)

طرح پایش سلامت در ناحیه امیرالمومنین در حال اجراست