بایگانی‌های ارتش میانمار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ارتش میانمار محدودیت‌های رسانه‌ای را شدت می‌بخشد 03 اسفند 1399

ارتش میانمار محدودیت‌های رسانه‌ای را شدت می‌بخشد

تهدید خبرنگاران در میانمار شدت گرفت