بایگانی‌های استخر بین المللی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دانشگاه خوارزمی میزبان مسابقات شنا شد 03 خرداد 1401

دانشگاه خوارزمی میزبان مسابقات شنا شد

مسابقات شنای دانشجویان پسر در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد گردید