بایگانی‌های اصلاح قانون احزاب - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
طرح اصلاح قانون احزاب مرکز پژوهشها متضمن آزادیهای اسیاسی کشور است 04 خرداد 1401

طرح اصلاح قانون احزاب مرکز پژوهشها متضمن آزادیهای اساسی کشور است

طرح اصلاح قانون احزاب کشور توسط کارشناسان وصاحب نظران تهیه وتدوین شده است ونیازمند اهتمام در تصویب وفوریت در اقدام وپیاده سازی است

احزاب کارآمد می‌توانند وضعیت سیاسی و مدیریتی کشور را ساماندهی کنند 29 اردیبهشت 1401

احزاب کارآمد می‌توانند وضعیت سیاسی و مدیریتی کشور را ساماندهی کنند

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون احزاب باید در راستای تشکیل احزاب کارآمد و فعال در دستور قرار گیرد، گفت: احزاب کارآمد می‌توانند وضعیت سیاسی و مدیریتی کشور را ساماندهی کنند.