بایگانی‌های افتتاح اکادمی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نخستین آکادمی فوتبال بانوان در مجموعه ورزشی شهید شاطری منطقه ۱۶ افتتاح شد. 05 دی 1399

نخستین آکادمی فوتبال بانوان در مجموعه ورزشی شهید شاطری منطقه ۱۶ افتتاح شد.

نخستین آکادمی فوتبال بانوان با حضور کاظمی مشاور عالی و مدیر کل حوزه شهردار تهران در مجموعه ورزشی شهید شاطری منطقه ۱۶ افتتاح شد.