بایگانی‌های امرایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
گزارش دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از برگزاری دهمین جلسه این کمیسیون در سال جاری/ صلاحیت مسئولین شعب استانی ۴ حزب تایید شد 22 آذر 1399

گزارش دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از برگزاری دهمین جلسه این کمیسیون در سال جاری/ صلاحیت مسئولین شعب استانی ۴ حزب تایید شد

مرائی سرپرست دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی گفت: ارتقاء آگاهی و نشاط در جامعه و تقویت زمینه های مشارکت افزایی در انتخابات از جمله موضوعاتی است که از فعالیتهای جامعه حزبی انتظار داریم.