بایگانی‌های امریکا - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
افشای اسرار عقب‌نشینی آمریکا از پیگیری تحقیقات در مورد منشا کرونا 04 تیر 1400

افشای اسرار عقب‌نشینی آمریکا از پیگیری تحقیقات در مورد منشا کرونا

مقامات امریکایی محققدر خصوص تحقیق در ویروس کرونا تهدید شدند