بایگانی‌های امیر حیدری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
امیر سرتیپ حیدری: 24 آبان 1399

امیر سرتیپ حیدری:

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه نیروی زمینی ارتش می‌تواند طومار هر متجاوز نابخردی را به سرعت در هم بپیچد، گفت: نیروی زمینی آماده اجرای ماموریت‌های مختلف است و کارکنان خود را به گونه‌ای ارتقا داده که در هر لحظه توان اجرای عملیات در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف را دارند.