بایگانی‌های انتخابات امریکا - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تاثیر ریاست‌جمهوری بایدن بر صنعت نفت آمریکا و ایران 01 آذر 1399

تاثیر ریاست‌جمهوری بایدن بر صنعت نفت آمریکا و ایران

بایدن ممکن است با باز گذاشتن دست ایران در صدور نفت بیشتر، روی تولیدکنندگان نفت شیل تأثیر بگذارد