بایگانی‌های انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص وضعیت  خبرنگاران فعال شعبه تهران 11 دی 1402
دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران مطرح کرد

بیانیه انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص وضعیت خبرنگاران فعال (حسن عباسی) شعبه تهران

انجمن روزنامه نگاران در خصوص وضعیت خبرنگاران فعال شعبه تهران بیانیه صادر کرد

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان به دبیرکل سازمان ملل پیرامون جنایات دولتی در غزه نامه نوشت 11 آبان 1402
دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران اذعان کرد

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان به دبیرکل سازمان ملل پیرامون جنایات دولتی در غزه نامه نوشت

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان در خصوص جنایات اسرائیل در غزه طی نامه درخواست رسیدگی فوری به این مسئله ضد انسانی بین المللی شد

بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در محکومیت نسل کشی در غزه توسط نظامیان اسرائیل 11 آبان 1402
مهندس مهدی کیان در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در محکومیت نسل کشی در غزه توسط نظامیان اسرائیل

به گزارش پناه مردم نیوز، انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص جنایات رژیم اسرائیل علیه غیر نظامیان دردمند غزه وفلسطین بیانیه صادر کرد.

اطلاعیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص مشاوره حقوقی رایگان به اصحاب رسانه 19 خرداد 1402
اطلاعیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران به اصحاب رسانه

اطلاعیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص مشاوره حقوقی رایگان به اصحاب رسانه

انجمن روزنامه نگاران مسلمان به اصحاب رسانه خدمات حقوقی رایگان ارائه می دهد

شکایت انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران از کمیسیون شوراهای مجلس به کمیسیون اصل 90 31 اردیبهشت 1402

شکایت انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران از کمیسیون شوراهای مجلس به کمیسیون اصل 90

مهندس مهدی کیان دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران از کمیسیون شوراهای مجلس بخاطر تعلل در تصویب طرح اصلاح قانون احزاب شکایت نمود.