بایگانی‌های اهانت نشریه فرانسوی به پیامبر - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
محکومیت توهین به پیامبرتوسط رهبر انقلاب  ونهیب رهبر به مکرون 20 آبان 1399

محکومیت توهین به پیامبرتوسط رهبر انقلاب ونهیب رهبر به مکرون

توهین به پیامبر تنها انحراف وفساد هنرمند نیست بلکه پشت سر این حادثه دست هایی وجود دارد