بایگانی‌های ایران و چین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت های همکاری تجاری ایران 24 مهر 1400
از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد

ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت های همکاری تجاری ایران

معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت های همکاری تجاری ایران پرداخت.