بایگانی‌های ایران کهن - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
طبیبان شاعر/ به قلم پروفسور سید حسن امین 30 فروردین 1400

طبیبان شاعر/ به قلم پروفسور سید حسن امین

در عصر ما نیز پزشکان شاعر بسیارند که شرح حال و نمونه آثار اکثر ایشان در کتاب های ویژه ای همچون ” طبیبان شاعر ” تالیف دکتر محمد سیاسی به چاپ رسیده است