بایگانی‌های ایرنا - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
چشم‌انداز اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در پژوهشی توسط ایرنا 26 دی 1399

چشم‌انداز اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در پژوهشی توسط ایرنا

به نظر می رسد مهمترین و در عین حال پرمناقشه ترین موضوع که این روزها پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ در کانون توجه است و چه بسا ممکن است کلا روند انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس است.