بایگانی‌های بازتعریف اسلام - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
انتقاد اردوغان از اروپا 20 آبان 1399

انتقاد اردوغان از اروپا

اردوغان: برخی کشور‌های اروپایی به دنبال بازتعریف اسلام هستند.