بایگانی‌های بازدید از شهرداری منطقه 16 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مشاور عالی شهردار تهران از وضعیت شهرداری منطقه ۱۶بازدید کرد 06 دی 1399

مشاور عالی شهردار تهران از وضعیت شهرداری منطقه ۱۶بازدید کرد

کاظمی مشاور عالی شهردارتهران از وضعیت شهرداری منطقه ۱۶ بازدید میدانی کرد ونیز از طرح موفق کوچه رنگی بازدید نمود