بایگانی‌های بازدید سرزده - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حضور شهردار منطقه ۲۲ در جمع فرهنگیان  در روز معلم 14 اردیبهشت 1401

حضور شهردار منطقه ۲۲ در جمع فرهنگیان در روز معلم

وحیدرضا محمدی در جمع معلمان اظهار داشت: معلمان یکی از زحمت کش ترین و می توان گفت مهم ترین شغل در جامعه را بر عهده دارند، چرا که آنها تربیت کننده آینده سازان کشور هستند.

بازدید سرزده مسعولین ارشد حوزه نظارتی شهرداری تهران از شهرداری منطقه۱۶ 02 آذر 1400

بازدید سرزده مسعولین ارشد حوزه نظارتی شهرداری تهران از شهرداری منطقه۱۶

مسئولین ارکان نظارتی شهرداری تهران از سطح منطقه 16 دیدار داشتند

بازدید فرماندهی ناحیه امیرالمومنین از بسیجیان مجری طرح شهید سلیمانی 19 اسفند 1399

بازدید فرماندهی ناحیه امیرالمومنین از بسیجیان مجری طرح شهید سلیمانی

بادید فرمانه ناحیه امیرالمومنین از مجریان طرح شهید سلیمانی