بایگانی‌های بازدید مسئولین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
گزارش جامع بازدید رئیس  صندوق رفاه دانشجویان  از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه خوارزمی 19 خرداد 1401

گزارش جامع بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه خوارزمی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم: دانشگاه خوارزمی از فرصت کرونا برای بازسازی زیرساخت‌ها به‌خوبی استفاده کرده است