بایگانی‌های برگزاری کنگره حزبی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کنگره مجمع عمومی و فوق العاده دانشجویان و دانش اموختگان گلستان  بزودی برگزار می شود 03 آبان 1402
تبرایی در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

کنگره مجمع عمومی و فوق العاده دانشجویان و دانش اموختگان گلستان بزودی برگزار می شود

حزب مجمع دانشجویان ودانش آموختگان استان گلستان مجمع برگزار خواهد کرد