بایگانی‌های بزرگترین خیابان خاورمیانه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تصویر جالبی از بلندترین خیابان خاورمیانه در سال ۱۳۲۰ 22 آذر 1399

تصویر جالبی از بلندترین خیابان خاورمیانه در سال ۱۳۲۰

خیابان ولی‌عصر بلندترین خیابانِ درختکاری شده تهران و همچنین بلندترین خیابان خاورمیانه به طول تقریبی ۱۸ کیلومتر است