بایگانی‌های بی احتیاطی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بی احتیاطی راننده کامیون حادثه آفرید 19 بهمن 1399

بی احتیاطی راننده کامیون حادثه آفرید

برخورد کامیون حامل بار با گاردریل باعث بر.ز ترافیک سنگین در خیابان بعثت شد

تصادف دلخراش دوخودرو سواری در اتوبان تهران کرج 25 آذر 1399

تصادف دلخراش دوخودرو سواری در اتوبان تهران کرج

بی احتیاطی در رانندگی وسرعت وسبقت غیر مجاز رانندگان در اتوبان تهران-کرج حادثه آفرید