بایگانی‌های تاریخ معاصر - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
جمعه سیاه تاریخ معاصر 17 شهریور 1398

جمعه سیاه تاریخ معاصر

واقعه ۱۷ شهریور دولت شریف امامی را دچار بحران کرد؛ به‌ طوری که زبیگنیف برژینسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا، درباره این رویداد گفت: «رویداد میدان ژاله چنان خونین و مرگبار بود که کشمکش‌های گذشته میان دولت و مخالفان را از یاد برد. این رویداد پایان شورش‌های پراکنده و مقطعی و آغاز یک انقلاب واقعی بود.»