بایگانی‌های تخلیه روزنامه نگاران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
انتقادIFJ میزان بسیار پایین تخلیه‌ افغان‌ها از کابل 19 آذر 1400

انتقادIFJ از میزان بسیار پایین تخلیه‌ افغان‌ها از کابل

یک فرد با افشاگری در مورد هرج و مرج و انفعال دولت بریتانیا گفت کمتر از پنج درصد افغان‌ها در زمینه ترک کابل کمک دریافت کرده‌اند.