بایگانی‌های تشکیل شعبه ویژه قضایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تشکیل شعبه ویژه قضایی برای بررسی شکایت ها از آرای هیات های انتظامی بانک مرکزی 07 مهر 1402

تشکیل شعبه ویژه قضایی برای بررسی شکایت ها از آرای هیات های انتظامی بانک مرکزی

کمیسیون مشترک «حقوقی و قضایی» و «اقتصادی، بازرگانی و اداری» با اصلاحاتی برخی بندهای ماده 22 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.