بایگانی‌های تظاهرات خیابانی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
روایتی مردمی از بست‌نشینی در کتاب «تحصن» 23 فروردین 1403

روایتی مردمی از بست‌نشینی در کتاب «تحصن»

همان‌گونه که در غرب، تظاهرات خیابانی یک روش اعتراضی است، تحصن یا بست‌نشینی یکی از روش‌های مبارزه در ایران بوده است. زنان و مردان اصفهان در مبارزه‌های پیش از انقلاب اسلامی، از این روش بارها بهره بردند. کتاب «تحصن» به روایت این بست‌نشستن‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی در اصفهان می‌پردازد.